ช้างนา ฟีโนบูคาร์บ ยาฆ่าแมลง สารป้องกันกำจัดแมลง ตราช้างลูกโลก

น้ำหนัก : 1 ลิตร/ขวด