Showing 1–18 of 25 results

สารป้องกันกำจัดโรคพืช

สารป้องกันกำจัดโรคพืช คุณภาพดี มีหลากหลายตราให้เลือก ไม่ว่าจะเป็น อมิสตา อามูเร่ เมทาแลกซิล และแอนทราโค เป็นต้น บริการจัดส่งทั่วประเทศ

สารป้องกันกำจัดโรคพืช

โธมาส ไดเมโทมอร์ฟ 50% ตราสิงห์เทพ

สารป้องกันกำจัดโรคพืช

เจอราจ โพรคลอราช 45% ตราแพลนเตอร์

สารป้องกันกำจัดโรคพืช

เคอร์เซท เอ็ม8

สารป้องกันกำจัดโรคพืช

ฟอรัม ไดเมโทมอร์ฟ

สารป้องกันกำจัดโรคพืช

อะซอกซีสโตรบิน 25% ตรานกอมตะ

สารป้องกันกำจัดโรคพืช

แมนโคเซบ ฮัมบูร์ก

สารป้องกันกำจัดโรคพืช

สกอร์ ไดฟีโนโคนาโซล 25% ตราSyngenta

สารป้องกันกำจัดโรคพืช

อมิสตา อะซอกซีสโตรบิน 25% ตราSyngenta

สารป้องกันกำจัดโรคพืช

อลิซ ไดฟีโนโคนาโซล 25% ตรานกอมตะ

สารป้องกันกำจัดโรคพืช

แอนทาโคล (โพรพิเนบ 70%) ตราไบเออร์

สารป้องกันกำจัดโรคพืช

ไทแรม ไธอะโนซาน