Showing 1–18 of 34 results

สารป้องกันกำจัดแมลง(หนอน)

สารป้องกันกำจัดแมลง(หนอน) เช่น หนอนเจาะยอด หนอนกระทู้ผัก และหนอนชอนใบ เป็นต้น คุณภาพดี มีหลากหลายตราให้เลือก ไม่ว่าจะเป็น ต็อดติ แอสเซนด์ และอูดิ เป็นต้น บริการจัดส่งทั่วประเทศ

สารป้องกันกำจัดแมลง(หนอน)

ซานติส อะเซทามิพริด ตราแพลนเตอร์

สารป้องกันกำจัดแมลง(หนอน)

10 เอสซี คลอร์ฟีนาเพอร์ ตราแพลนเตอร์

สารป้องกันกำจัดแมลง(หนอน)

เซฟวิน85 คาร์บาริล ตราโซตัส

สารป้องกันกำจัดแมลง(หนอน)

โกลแรง เฟนโทเอต 50% ตราหัวเสือลูกโลก

สารป้องกันกำจัดแมลง(หนอน)

ช้างนา ฟีโนบูคาร์บ 50% ตราช้างลูกโลก

สารป้องกันกำจัดแมลง(หนอน)

เมล็ดพันธุ์ผักชี 3A ตราสามเอ

สารป้องกันกำจัดแมลง(หนอน)

เอ็กซอล สไปนีโทแรม 12% ตราDOW(โซตัส)

สารป้องกันกำจัดแมลง(หนอน)

พอสซ์ คาร์โบซัลแฟน

สารป้องกันกำจัดแมลง(หนอน)

ฮุค ไซเพอร์เมทริน 35% ตราแพลนเตอร์