เอ็กซอล สไปนีโทแรม ชนิดสัมผัส+ดูดซึม ยาฆ่าแมลง สารป้องกันกำจัดแมลง ตราDOW(โซตัส)

บริการส่งของผ่านไปรษณีย์และเคอรี่ทั่วประเทศไทย

น้ำหนัก : 250 มิลลิลิตร/ขวด