คลอร์ไพริฟอส+ไซเพอร์เมทริน คลอร์ไซริน ยาฆ่าแมลง สารป้องกันกำจัดแมลง ตราเทพวัฒนา

น้ำหนัก : 1 ลิตร/ขวด