ไบรด้า อิมิดาโคลพริด ยาฆ่าแมลง สารป้องกันกำจัดแมลง ตราแพลนเตอร์

น้ำหนัก : 100 กรัม/กล่อง

บริการส่งของผ่านไปรษณีย์และเคอรี่ทั่วประเทศไทย