แฟง พระลักษณ์ ตรางอบทอง

น้ำหนัก : 50 กรัม/กระป๋อง

บริษัท ที.เอส.เอ จำกัด