เอ็กซอล สไปนีโทแรม ชนิดสัมผัส+ดูดซึม ยาฆ่าแมลง สารป้องกันกำจัดแมลง ตราDOW(โซตัส)

น้ำหนัก : 250 มิลลิลิตร/ขวด