เกาโช อิมิดาโคลพริด ยาฆ่าแมลงและกำจัดเพลี้ย ตรา ไบเออร์

บรรจุขนาด 10 กรัม

บริษัท    ไบเออร์ไทย จำกัด ( ตรา ไบเออร์ )