มะเขือม่วงลิง มั๊งกี้ ตรา ซีดไลน์

    ขนาดบรรจุ   20 กรัม

    บริษัท ซีดไลน์ จำกัด (ตรา ใบไม้)