ฟิโพรนิล ไฟซ์ไนซ์ ชนิดดูดซึม+สัมผัส ยาฆ่าแมลง สารป้องกันกำจัดแมลง ตราคูชั่น

น้ำหนัก : 1 ลิตร/ขวด