พริกขี้หนู อัมพวา ตราตะวันต้นกล้า

น้ำหนัก : 50 กรัม/กระป๋อง

 

อ่านวิธีการปลูก_ปุ่ม