พริกขี้หนู ซุปเปอร์ฮอท 2 ตรา ศรแดง

ผู้ผลิต : ตรา ศรแดง

น้ำหนัก : บรรจุ 50 กรัม / กระป๋อง

อ่านวิธีการปลูก_ปุ่ม