เตตระโคนาโซล ดูมาร์ค ชนิดดูดซึม ยาเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ตราเทพวัฒนา

บริการส่งของผ่านไปรษณีย์และเคอรี่ทั่วประเทศไทย

น้ำหนัก : 500 มิลลิกรัม/ขวด