นูริช แคลเซียมโบรอน ลดการหลุดร่วง และขั้วเหนียว ป้องกันผลแตก ตราเจียไต๋

นูริช เจียไต๋

น้ำหนัก : 1 ลิตร/ขวด