ไวเดอแรค ควิซาโลฟอป-พี-เอทิล กำจัดหญ้า กำจัดวัชพืชใบแคบ หญ้าปากควาย หญ้าตีนกา ตรา แพลนเตอร์

บริษัทผู้ผลิต : ตรา แพลนเตอร์

ขนาด : บรรจุ 500 มิลลิลิตร/ขวด , 1 ลิตร/ขวด