ไบเฟนทริน บัฟเฟอร์ 10 ยาฆ่าแมลงและกำจัดปลวก

ขนาดบรรจุ  250มิลิลิตร

บริษัท อะลา เทคโนโลยี่ จำกัด