ไทอะโคลพริด ไอร์โซ่ ชนิดดูดซึม ยาฆ่าแมลง สารป้องกันกำจัดแมลง ตราลูกโลก

บริการส่งของผ่านไปรษณีย์และเคอรี่ทั่วประเทศไทย

น้ำหนัก : 100 มิลลิลิตร/ขวด