โพรฟีโนฟอส คาที ยาฆ่าแมลง หนอนและกำจัดเพลี้ย

ขนาดบรรจุ 1 ลิตร

บริษัท เทพวัฒนา จำกัด ( ตรา สิงห์เทพ )