แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน ไลก้า ยาฆ่าแมลง สารป้องกันกำจัดแมลง ตรากังหัน

น้ำหนัก : 500 มิลลิลิตร

บริษัท กังหันลม