แลมบ์ดา ไซฮาโลทริน ยาฆ่าแมลง สารป้องกันกำจัดแมลง ตราเรนโบว์

น้ำหนัก : 1 ลิตร

บริษัท เรนโบว์