แรมเพจ คลอร์ฟีนาเพอร์ ยาฆ่าแมลง สารป้องกันกำจัดแมลง ตราบีเอเอสเอฟ

บรรจุ 1 ลิตร

บริษัท บีเอเอสเอฟ จำกัด