แตงโม กินรี C-29 (ลูกใหญ่) ตราตะวันต้นกล้า

น้ำหนัก : 40 กรัม/กระป๋อง

บริษัท แอ๊ดวานซ์ ซีดส์ จำกัด