แตงร้าน บิ๊กกรีน ตรา ศรแดง

ผู้ผลิต : ตรา ศรแดง

น้ำหนัก : บรรจุ 100 กรัม / กระป๋อง