เมล็ดใบแมงลัก พันธุ์ โตไว ตรา ต้นไผ่

    บริษัท :เบญจมิตรเอ็นเตอร์ไพรส์(1991) จำกัด (ตรา ต้นไผ่)

    บรรจุ 50 กรัม/กระป่อง