เมล็ดผักกาดเขียว เขียวน้อย ตรา ต้นไผ่

เมล็ดพันธุ์ผักกาดเขียว เขียวน้อย ตรา ต้นไผ่

เมล็ดพันธุ์ผักกาดเขียว เขียวน้อย ตรา ต้นไผ่

เมล็ดพันธุ์ผักกาดเขียว เขียวน้อย ตรา ต้นไผ่บริษัท ต้นไผ่ 

เมล็ดพันธุ์ศรแดงคุณภาพสูง ผ่านการคัดสรรอย่างดี เพาะปลูกเพื่อการเกษตร หรือเพาะปลูกพืชผักสวนครัว

จุดเด่น

  • ต้นใหญ่ ปลูกง่าย
  • ทนต่อดินฟ้าอากาศ
  • ปลูกโดยหว่านเมล็ดห่างๆ พอต้น ขึ้น4-5ใบ ให้ถอนต้นถี่ๆ ออก ให้ต้นหางกัน 15-18นิ้ว หมั่นรถน้ำ ใสปุ๋ยและกำจัดศัตรูพืชอยู่เสมอ

บริษัท :  ต้นไผ่

 บรรจุ     80 กรัม/กระป๋อง