เมล็ดผักกวางตุ้ง พันธุ์ ดอกช่อขจร ตราต้นไผ่

ขนาดบรรจุ  80 กรัม

บริษัท       เบญจมิตรเอ็นเตอร์ไพรส์(1991) จำกัด (ตรา ต้นไผ่)