เมล็ดน้ำเต้าลูกยาว พันธุ์ ปลาวาฬ ตรา ต้นไผ่

    บรรจุ   50 กรัม/กระป๋อง

    บริษัท       เบญจมิตรเอ็นเตอร์ไพรส์(1991) จำกัด (ตรา ต้นไผ่)