เมล็ดน้ำเต้ากลม ตรา ต้นไผ่ 50 กรัม

บริษัท  เบญจมิตรเอ็นเตอร์ไพรส์(1991) จำกัด (ตรา ต้นไผ่)

บรรจุ : 50 กรัม/กระป๋อง