เมล็ดคะน้า เจ้าพระยา ตรา ต้นไผ่

ขนาดบรรจุ  80 กรัม

บริษัท       เบญจมิตรเอ็นเตอร์ไพรส์(1991) จำกัด (ตรา ต้นไผ่)