เมล็ดกะเพราแดง ตรา ต้นไผ่

 บริษัท : ต้นไผ่ 

บรรจุ  25 กรัม/กระป๋อง