เมล็ดกระเพรา พันธุ์แท้ ตรา ปลาวาฬ

ขนาดบรรจุ  20 กรัม

บริษัท หสน. สยามเคมีเพื่อการเกษตร จำกัด