เมทัล 6 ดีไฮด์ เมทัลดีไฮด์ ชนิดดูดซึม ยาฆ่าแมลง สารป้องกันกำจัดแมลง ตราดีถูกใจ

บริการส่งของผ่านไปรษณีย์และเคอรี่ทั่วประเทศไทย

น้ำหนัก : 1 กิโลกรัม/กล่อง