เฟนโทเอต โกลแรง ยาฆ่าแมลง สารป้องกันกำจัดแมลง ตราหัวเสือลูกโลก

น้ำหนัก : 1 ลิตร/ขวด