เตตระโคนาโซล ดูมาร์ค ชนิดดูดซึม ยาเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ตราเทพวัฒนา

น้ำหนัก : 500 มิลลิกรัม/ขวด