เดลทาเมทริน เดซิส ยาฆ่าแมลง สารป้องกันกำจัดแมลง ตราไบเออร์ (Bayer)

บริการส่งของผ่านไปรษณีย์และเคอรี่ทั่วประเทศไทย

น้ำหนัก : 500 มิลลิลิตร/ขวด