เคอร์เซท เอ็ม8 ไซม็อกซานิล+แมนโคเซบ  ชนิดดูดซึม+สัมผัส ยาเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ตราดูปองท์

บริษัท ดูปองท์ จำกัด

บรรจุ 500 กรัม / กล่อง