อีมาเมกตินเบนโซเอต อีมาซูนิค ชนิดดูดซึม ยาฆ่าแมลง สารป้องกันกำจัดแมลง ตรา อเมซอน อโกร

น้ำหนัก : 1 ลิตร