อาเค่น คาร์เบนดาซิม ยาเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช ตราแพลนเตอร์

บรรจุ 1 ลิตร

บริษัท แพลนเตอร์ จำกัด