อะมิทราช โดลิน สารป้องกันและกำจัด ไรทุกชนิด ตรา แพลนเตอร์

บริษัทผู้ผลิต : ตรา แพลนเตอร์

ขนาด : บรรจุ 1 ลิตร/ขวด