ผักกาดหัว(หัวไชเท้า) เอเวอร์เรสท์ ตราเจียไต๋

บริษัท เจียไต๋

บรรจุ 450กรัม