สโตบิน อะซอกซีสโตรบิน 25% ยาฆ่าแมลง สารป้องกันกำจัดแมลง ตราลูกโลกพาโต

น้ำหนัก : 500 มิลลิลิตร/ขวด