เอชโซนัด 95(2,4-ดี โซเดียม ซอลต์) ตราหมาแดง

บริการส่งของผ่านไปรษณีย์และเคอรี่ทั่วประเทศไทย

น้ำหนัก : 1 กิโลกรัม/ถุง