สังกะสีพืช เบอร์ดี้ ซิงค์ เร่งราก ช่วยให้พืชทนร้อน ทนหนาว ตรา นกอมตะ

  • บริษัท สิงห์เทพอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (ตรา นกอมตะ)

ขนาดบรรจุ 1 ลิตร