สตาร์เกิล ไดโนทีฟูแรน ชนิดดูดซึม สารป้องกันกำจัดแมลง ตราธง-ลูกโลก

บริษัท โลตัส จำกัด

น้ำหนัก : 100 กรัม/ถุง