สกอร์ ไดฟีโนโคนาโซล ชนิดดูดซึม ยาเชื้อรา สารป้องกันโรคพืช ตราซินเจนทา

บริษัทผู้ผลิต : ตรา syngenta

ขนาด : บรรจุ 500 มิลลิลิตร / ขวด