ยาแปลงเพศแตงกวา แตงร้าน ซิป ใช้ได้กับ ฟักทอง แตงกวา มะระ มะละกอและพืชเถาทุกชนิด ตราปทุมทอง

ตรา ปทุมทอง

น้ำหนัก : 100/500 มิลลิลิตร/ขวด