ฟักทอง ประกายเงิน ตรา ศรแดง

ผลผลิต ตรา ศรแดง

น้ำหนัก : บรรจุ 100 กรัม/กระป๋อง

อ่านวิธีการปลูก_ปุ่ม