วิธีปลูกฟักทอง ฉบับจับมือทำ !

สำหรับเกษตรกรมือใหม่ที่เริ่มปลูกฟักทอง แต่ก็ยังลังเล เนื่องจากต้องมีการลงทุนปลูกจริง เป็นการลองผิดลองถูกหาวิธีปลูกฟักทองที่ดีที่สุด เพื่อให้ได้ฟักทองที่มีคุณภาพดี ปริมาณผลผลิตต่อไร่สูง และยังมีความเสี่ยงขาดทุนหรือได้กำไรน้อยก็เพราะยังขาดวิธีปลูกฟักทองที่ถูกต้องและยังขาดประสบการณ์ ดังนั้นการเริ่มต้นปลูกฟักทองต้องมาทำความรู้จักกับพื้นฐานในการปลูกฟักทองเสียก่อน การเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือเริ่มศึกษาและเลือกพันธุ์ของฟักทองที่คิดจะปลูก เพราะพันธุ์ฟักทองที่แตกต่างกันก็ส่งผลให้วิธีการปลูก ระยะเวลาในการเก็บผลผลิต และลักษณะของผลผลิตที่แตกต่างกันออกไป

พันธุ์ฟักทองที่นิยมปลูก

โดยทั่วไปพันธุ์ฟักทองจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ฟักทองพันธุ์หนัก และ ฟักทองพันธุ์เบา ฟักทองพันธุ์หนักหมายถึงฟักทองที่มีขนาดลูกใหญ่ มีน้ำหนัก 6-8 กิโลกรัม พันธุ์ทั่วไปที่นิยมปลูกได้แก่ ทองอำไพ 342 , ทองอำไพ 426 , ทองอำพัน 346 , ประกายทอง , ประกายเงิน , ประกายเพชร ส่วนฟักทองพัันธุ์เบาหมายถึงฟักทองที่มีขนาดลูกกลาง มีน้ำหนัก 2-4 กิโลกรัม พันธุ์ทั่วไปที่นิยมปลูกได้แก่ ศรีเมือง 16 , ทองคำ 443 , บึงกาฬ 021 , อัสนี , มรกตดำ 35 , ข้าวตอก 573 ซึ่งระยะเวลาเก็บเกี่ยวก็จะแตกต่างกันออกไป โดยฟักทองพันธุ์หนักจะเก็บเกี่ยวได้ช้ากว่าพันธุ์เบา
สามารถศึกษาฟักทองพันธุ์ต่างๆอย่างละเอียดได้ที่ลิงค์นี้ : 7 สายพันธุ์ฟักทองยอดนิยม !

เริ่มเตรียมตัว

ดิน : เนื่องจากฟักทองเป็นพืชที่ขาดน้ำไม่ได้ แต่ก็ไม่ชอบพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง ดังนั้นพื้นที่ที่เลือกสำหรับปลูกฟักทองควรอยู่สูงกว่าระดับพื้นปกติ โดยสามารถปลูกในดินแถบทุกชนิด โดยฟักทองจะชอบดินร่วนปนทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีการระบายน้ำที่ดี มีค่าความเป็นกรด-ด่าง ระหว่าง 5.5-6.8 ชอบอากาศแห้ง ดินไม่ชิ้นแฉะและไม่มีน้ำขัง

ฤดูปลูก : ส่วนมากจะเริ่มปลูกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม หรือหลังฤดูทำนา แต่สามารถปลูกได้ดีในปลายฤดูฝน และต้นหนาว คือช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม และปลูกได้ดีที่สุดคือช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์

การเตรียมดิน

การปลูกฟักทอง ควรขุดไถดินลึกประมาณ 25-30 ซม. เพราะเป็นพืชที่มีระบบรากลึก ตากดินเอาไว 5-7 วัน เพื่อฆ่าเชื้อโรคและวัชพืช ควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก เพื่อบำรุงสภาพดินให้ร่วนซุย และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ แล้วจึงย่อยพรวนดินให้ร่วนซุย เก็บเศษวัชพืชต่างๆออกจากแปลงให้หมด

การปลูก

พันธุ์ที่มีลักษณะเลื้อยและให้ผลใหญ่ : ใช้เนื้อที่ปลูกมาก โดยใช้ระยะปลูก 2.5 x 2.5 เมตร หรือ 3 x 3 เมตร
พันธุ์ที่มีลักษณะต้นพุ่มและให้ผลเล็ก : ใช้เนื้อที่ปลูกมาก โดยใช้ระยะปลูก 75 x 150 ซม. (พันธุ์เบา)

ใช้วิธีหยอดหลุมปลูก 2-3 เมล็ด ลึกประมาณ 3-5 ซม. แล้วกลบหลุม ถ้ามีฟางข้าวแห้ง ให้นำมาคลุมแปลงปลูก เพื่อรักษาความชื้นให้กับผิวดิน และเมล็ดพันธุ์จะงอกเป็นต้นกล้า ตั้งตัวได้เร็ว จะได้ต้นกล้าที่แข็งแรงและโตเร็วกว่า ส่วนการย้ายกล้าจากถุงมาปลูก จะทำเฉพาะหลุมที่ไม่มีเมล็ดพันธุ์งอก ถึงแม้จะสามารถนำมาปลูกซ่อมได้ แต่ต้นกล้าที่นำมาปลูกซ่อมนั้น จะเจริญเติบโตช้ากว่าต้นกล้าหลุมอื่นๆ แต่หากเว้นว่างไว้ ก็จะสูญเสียพื้นที่โดยปล่าวประโยชน์

ปลูกฟักทอง

การดูแลรักษาและการใส่ปุ๋ย

เมื่อต้นกล้ามีใบจริง 2-3 ใบแล้ว ควรถอนต้นที่ไม่สมบูรณ์ออกทิ้งไป เหลือต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงเอาไว้ ถ้าเป็นพันธุ์หนักจะแนะนำให้เหลือหลุมละ 1 ต้น
เมื่อต้นกล้ามีใบจริง 4 ใบ ให้เริ่มใส่ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตหรือปุ๋ยผัก 21-0-0 ละลาน้ำแล้วใช้รดที่ต้นฟักทองทุกวัน
เมื่อฟักทองเริ่มออกดอก ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 (หรือสูตรใกล้เคียงกัน เช่น 13-13-21) โรยรอบๆต้น แล้วรดน้ำตามและใส่ปุ๋ยอีกครั้งเมื่อฟักทองเริ่มติดผลอ่อน สำหรับฟักทองพันธุ์ให้ผลขนาดใหญ่ อายุเก็บเกี่ยวยาวนาน(พันธุ์หนัก) การใส่ปุ๋ยก็ควรจะใส่ให้มากกว่าพันธุ์เบา การรดน้ำต้องรดน้ำทุกวัน จนคาดคะเนว่าอีก 15 วัน จะเก็บผลแก่ได้ จึงหยุดรดน้ำ

ดอกตัวเมีย-ปฎิสนธิ

เทคนิคการผสมเกสร

ขณะดอกฟักทองกำลังบานอยู่นั้น ให้เลือกดอกตัวผู้ เด็ดมาปลิดกลีบดอกออกให้หมด หลังจากนั้นนำเกสรดังกล่าวไปเคาะให้ละอองตกลงบนดอกตัวเมีย ถ้าติดผลจะให้ผลอ่อน แต่ถ้าไม่ติดผลดอกตัวเมียจะฝ่อไป วิธีนี้เรียกว่า การต่อดอก อีกวิธีหนึ่งที่เกษตรกรผู้ปลูกฟักทอง จ.สกลนคร แนะนำเทคนิคง่ายๆ คือ เอานมผงที่ใช้เลี้ยงทารกผสมน้ำพอประมาณ พ่นใส่ดอกฟักทองในระยะกำลังบาน เพื่อล่อแมลงมาช่วยผสมเกสร ซึ่งวิธีนี้ช่วยให้ฟักทองติดผลทุกเถา โดยไม่ต้องต่อดอก
สามารถศึกษาการผสมเกสรฟักทองอย่างละเอียดได้ที่ลิงค์นี้ :  ช่วยฟักทองให้ติดผลง่าย แค่ใช้การผสมเกสรด้วยมือ

การเก็บเกี่ยว

เมื่อผลฟักทองพร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยว ผิวของฟักทองจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีนวลตั้งแต่ขั้วไปจนถึงก้นผล ลักษณะดังกล่าวเป็นสัญญาณบอกว่าผลแก่จัดพร้อมเก็บเกี่ยว ซึ่งระยะเวลาการเก็บเกี่ยวขึ้นอยู่กับสายพันธุ์(สายพันธุ์หนัก>สายพันธุ์เบา) และเคล็ดลับในขั้นตอนนี้คือการเหลือขั้วติดไว้กับผลในขณะเก็บเกี่ยวเพื่อช่วยให้การเก็บรักษาผลผลิตมีระยะเวลานานขึ้น

แอดไลน์มาสิ ! คุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญๆ

ID Line : @uox0813g

Facebook : www.facebook.com/kasetsomboonstore

Facebook : fb.me/kasetsomboonstore

ติดต่อเรา

Facebook Comments

One thought on “วิธีปลูกฟักทอง ฉบับจับมือทำ !

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *