พาแดน 50 เอสพี คาร์แทป ไฮโดรคลอร์ไรด์ ยาฆ่าแมลง สารป้องกันกำจัดแมลง ตราพระอาทิตย์

น้ำหนัก : 100 กรัม/ซอง